Kurumsal İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

Kurumsal İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

Posted by

Her yönetici, marka itibarının ne kadar önemli olduğunu oldukça iyi bilir. Bu bağlamda güçlü ve olumlu itibara sahip markalar, potansiyel müşterilere güven vererek onları kendilerine çekme konusunda çok daha avantajlı bir konumdadırlar. İnsanlar, itibarları yüksek kurumların daha fazla değer sağladıklarını düşünürler. Bu da söz konusu kurumların bu itibarlarından prim elde edebilmelerine olanak tanır.

Kurumsal ve itibarı yüksek olan firmaların müşterileri daha sadıktır. Aynı zamanda bu müşteriler, kuruma ait daha geniş ürün ve hizmet yelpazesinden faydalanmaya da eğilimlidirler. Piyasada bu tür şirketlerin sürdürülebilir kazançlar sağlayabileceklerine ve bu durumun da ilerleyen dönemde iyi bir büyümeyi beraberinde getireceğine inanılır. Kurumsal itibarları yüksek olan firmalar daha yüksek fiyat-kazanç katlarına ve piyasa değerine sahiptirler. Bu durumun en önemli getirilerinden birisi de daha düşük sermaye maliyetleri olarak kendisini göstermektedir. İşte tam olarak bu tür sebeplerden dolayı firmalar kurumsal itibarlarını artırmaya ve onun herhangi bir şekilde zedelenmesinin önüne geçmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Peki kurumsal itibar nedir?

Kurumsal İtibar Nedir?

Kurumsal İtibar Nedir?
Kurumsal İtibar Nedir?

Kurumsal itibar terimi temelde bir firmanın piyasada ve tüketicilerin gözünde nasıl algılandığını ifade etmektedir. Kurumsal itibara etki eden dinamikler arasında başlıca olarak sosyal, çevresel ve finansal faktörleri sıralayabiliriz. Bu dinamiklerin bir araya gelerek oluşturdukları etkiye itibar sermayesi adı verilir. Bu bağlamda itibar sermayesinin markaları başarıdan başarıya taşıyabileceği gibi kriz durumlarından da daha az hasar alarak kurtulabilmelerine yardımcı olduğu uzun yıllardır gözlemlenmektedir.

Kurumsal itibar genellikle marka imajı ile karıştırılmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kurumsal itibarı bir reklam kampanyası veya pazarlama stratejisiyle oluşturamayacağınızdır. Kurumsal itibarı oluşturmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulur. Kurumsal itibar uzun seneler boyunca yürütülen başarılı iletişim stratejilerinin altını eylemlerle doldurarak inşa edilir. Kurumsal eylemlerinizin iletişim stratejilerinizle ters düşmesi durumunda ise tam tersi bir etki yaratarak kurumsal itibarınızın azalması söz konusu olacaktır. Bu noktada kurumsal itibarınızı hızlı bir şekilde oluşturamayacağınız gibi zedelenmesi halinde de onu hızlı bir şekilde düzeltemeyeceğinizin altını çizmekte fayda var.

Kurumsal İtibarı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kurumsal itibarı etkileyen faktörlerin başında en doğal etken olarak duygularımız yer almaktadır. Duygular, birçok istatistiksel çalışmaya göre müşterilerin gözündeki kurumsal itibarın bel kemiğidir. Yani iyi bir kurumsal itibar inşa edebilmek için hedef kitlenizde olumlu hisler uyandırabilmelisiniz. Bununla birlikte kurumsal itibarı etkileyen bir diğer önemli faktör ise kurumsal başarıdır. Kurumsal başarı, firmanın finansal ve yönetimsel yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. İyi bir yönetime sahip ve finansal açıdan güçlü firmaların kurumsal itibarları da doğru stratejiler sayesinde kaçınılmaz olarak olumlu bir şekilde gelişecektir.

Kurumsal itibarı etkileyen faktörler arasında sosyal etkileşim de oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle fırsat bulduğumuz her anımızda yöneldiğimiz çevrimiçi ortamların yaygınlaşması, sosyal etkileşimin kurumsal itibar oluşturma ve onu korumadaki rolünü bambaşka boyutlara taşımıştır. Bu sebeple günümüzde kurumsal itibar oluşturma ve yönetimi söz konusu olduğunda sosyal kanallar oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Çalışmalar, işverenlerin ve personellerin de kurumsal itibar üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda çalışanlarını önemseyen ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilen işverenler daha mutlu ve verimli personelleri, daha mutlu personeller de daha memnun müşterileri yaratıyor. Bu döngüde işverenlerin çalışanlarını önemsediği kurumlarda müşteri memnuniyeti ve karlılık oranları da doğrudan etkilenmektedir.

Kurumsal itibarı etkileyen bir diğer önemli faktör ise firmanın müşterilerine sağlamakta olduğu hizmet olanaklarıdır. Hizmet olanakları her müşterinin karşısına pek çok şekilde çıkmaktadır.  Bu bağlamda müşterilerine çevrimiçi ortamlar üzerinden yardımcı olabilen firmaların kurumsal itibar bakımından bir adım önde oldukları söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte satış ve satış sonrası hizmet noktaları ile bu hizmetlerin kalitesi de benzer şekilde kurumsal itibar üzerinde büyük ölçüde etkilidir.

Kurumsal İtibarın Özellikleri Nelerdir?

Kurumsal itibarı üzerinde birçok dinamiğin olumlu veya olumsuz etkisinin bulunduğu organik bir bileşik olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bağlamda kurumsal itibar işletmenin finansal performansından etkilenebilir. Bunun yanı sıra kurumsal itibar sosyal kanallardaki müşteri incelemelerinden de büyük ölçüde etkilenecektir. Bu bağlamda iyi bir kurumsal itibarı inşa edebilmek ve onu koruyabilmek adına kurumsal iletişim ekiplerinin krizlere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. İyi bir kurumsal itibarın en önemli özelliklerinden birisi budur. Aksi halde kriz olduğundan çok daha büyük bir etki yaratarak kurumsal itibarınızı dönüşü olmayacak şekilde zedeleyebilir.

Olumlu bir kurumsal itibarın bir diğer özelliği ise özgünlüktür. Bununla birlikte kurumunuzun alanındaki sosyal sorumluluk düzeyi de iyi bir kurumsal itibarın en önemli göstergelerindendir. Kurumsal itibar iletişim, performans ve eylemlerin uyumlaştırılması yoluyla zamanla kazanılır. Bu bağlamda olumlu bir kurumsal itibar oluşturabilmenin en önemli gereklilikleri arasında ileri görüşlülüğe de yer vermek yanlış olmayacaktır.

Kurumsal İtibar Neden Önemlidir?

Markaların hedef kitlelerini cezbedebilmeleri konusunda en büyük role sahip etkenlerden birisi kurumsal itibardır. Bu bağlamda kurumsal itibarı olumlu olan markalar, piyasada büyük bir rekabet avantajına da sahip olacaktır. İster kar amacı gütmeyen bir organizasyon olun isterseniz de piyasadaki payını artırmak isteyen bir işletme, fark etmez. Kurumsal itibarınız, her daim hedeflerinizi gerçekleştirebilme konusunda başarılı olup olamayacağınızı belirleyen önemli bir etken olacaktır. Kurumsal itibar gerek daha kalifiye çalışanları cezbedebilmek gerekse de paydaşların desteğini alabilmek gibi konularda da belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda her kurum başarılı olabilmek adına iyi bir kurumsal itibar yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Peki kurumsal itibar yönetimi nedir?

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir?

Kurumsal itibar yönetimi nedir? Kurumsal itibar yönetimi, kurumun sahip olduğu tüm iletişim kaynaklarını uyumlu bir şekilde yöneterek itibarı iyileştirmeyi ve koruyabilmeyi amaçlar. Bu bağlamda kurumsal itibar yönetimi, kurumsal kimliği şekillendirerek markanın konumlandırılmasına yardımcı olur. Kurumsal itibar yönetimi kapsamında ele alınması gereken konular arasında; kurumsal vizyonun belirlenmesi, kriz iletişimi için gerekli olan altyapının sağlanması ve uygulamaların yürürlüğe konulması önceliğe sahiptir.

Kurumsal itibar yönetimi kapsamında kurumların sosyal sorumluluk projelerinin belirlenmesi de önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte kurumların sürdürülebilirlik politikalarının üretilmesi de yine kurumsal itibar yönetimi kapsamında gerçekleştirilir. Son olarak kurumların destek vereceği sponsorluk alanları, medya ilişkileri ve lobi faaliyetleri de kurumsal itibar yönetimi kapsamında ele alınması gereken önemli konular arasında yer almaktadır.

 

 

 

Paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir